Landelijke trainingsdag 14 november 21

Sabbatschool - Elk lid betrokken

In onze wereldkerk zijn sabbatschool en evangelisatie over het algemeen aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling is in het verleden in Nederland niet vanzelfsprekend geweest. Onder andere met behulp van het boekje ‘Elk lid betrokken’ van Alejandro Bullón (een vertaling van Total Member Involvement) wordt geprobeerd via deze koppeling de sabbatschool zodanig in te richten, dat ze bijdraagt aan een evangeliserende mind set van al haar leden.
Back