Landelijke trainingsdag 14 november 21

Sabbatschool - Elk lid betrokken

In onze wereldkerk zijn sabbatschool en evangelisatie over het algemeen aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling is in het verleden in Nederland niet vanzelfsprekend geweest. Onder andere met behulp van het boekje ‘Elk lid betrokken’ van Alejandro Bullón (een vertaling van Total Member Involvement) wordt geprobeerd via deze koppeling de sabbatschool zodanig in te richten, dat ze bijdraagt aan een evangeliserende mind set van al haar leden.
Read More...

Sabbatschool: monoloog, discussie of dialoog?

De sabbatschoolles leiden is soms een behoorlijke uitdaging. Lang niet iedereen maakt de les, je hebt met veel verschillende meningen en achtergronden te maken en bij jou ligt de verantwoordelijkheid om het gesprek op gang te houden. Hoe leid je dat in goede banen en hoe voorkom je dat iedere keer dezelfde mensen aan het woord zijn? Hoe betrek je iedereen bij het gesprek, hoe deel je ervaringen en hoe kom je samen tot nieuwe inzichten en opbouw van elkaars geloof? Daarvoor krijg je in deze interactieve workshop de nodige tips, technieken en training.
Read More...

Ouderlingen - Veilige kerk – ‘Zie ik het goed of niet?’

Op weg naar een veilige(r) kerk. In Nederland zijn ieder jaar 119.000 kinderen thuis niet veilig. Zij krijgen weinig aandacht en liefde, worden geslagen, misbruikt of zijn getuige van geweld. De helft van de vrouwen heeft ooit ongewenst of grensoverschrijdend gedrag ervaren. 22 procent was minstens één keer slachtoffer van seksueel geweld.
Je doet vrijwilligerswerk in de kerk. Zodoende kun je het vermoeden hebben dat er iets aan de hand is. Wat doe je dan? Je hebt een vermoeden dat iets niet klopt. Maar klopt dat vermoeden? En wat als het waar is? 'Bij wie trek je aan de bel?' 'Wat kan je zelf betekenen en hoe?'
Op https://www.adventist.nl/veiligekerk/ vind je:
1. Gedragscode voor vrijwilligers, stagair(e)s en medewerkers.
2. Protocol bij seksueel misbruik van minderjarigen.
3. Vertrouwenspersonen met wie je kan overleggen.
Read More...

Ouderlingen – Kerkverlating

Stacks Image 559
Veel jongeren keren de kerk de rug toe. Dat geldt ook voor de Adventkerk. Onderzoek geeft aan dat kerkverlating door jongeren vooral te maken heeft met een wijdverbreid gevoel dat het in de kerk niet gaat om dingen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. “Het gaat in de kerk niet over mij,” is een veel gehoord geluid. Hoe kan de kerk relevanter worden? Hoe kan “de leer” beter aansluiten bij het leven van alledag? Hoe kan discipelschap en rentmeesterschap een vorm krijgen die niet alleen Bijbels is, maar ook aansluit bij de vragen en uitdagingen van de 21e eeuw?
Read More...

Ouderlingen – Levensverhaal

In deze workshop benadrukken we het belang van iemands levensverhaal in het pastoraat. Door het levensverhaal van degene die je bezoekt naar voren te luisteren, help je diegene zicht te krijgen op zijn eigen leven binnen zijn adventistische geloofsbeleving. De aandachtige betrokkenheid van de ouderling biedt kracht en hoop. In deze workshop staan we o.a. stil bij drie typen levensverhalen bij ziekte: 1. waarvan je kunt herstellen; 2. bij chronische ziekte; 3. bij terminale ziekte.
Read More...

Sprekers – Adventistisch (s)preken

Wat maakt een preek goed? Welk doel heb je voor ogen als je een overdenking deelt? Welke waarborgen bouw je in om onze geloofspunten, waarden en normen over te brengen in je presentatie? In deze workshop lopen we een praktische checklist na. We bespreken in vogelvlucht de gedachten achter onze geloofspunten en het belang van onderscheidend preken. We zullen stap voor stap kijken naar inspiratie, informatie en het overbrengen van een 'Advent-proof' kerngedachte, waardoor jij altijd en overal een trouw getuigenis kan brengen.
Read More...

Sprekers – Verhef jouw stem

Je bent overtuigd: God wil je gebruiken om te preken. Dit betekent dat jouw getuigenis, jouw persoonlijkheid, je cultuur, zijn en praten door de Heilige Geest kan worden gebruikt voor de missie. Hoe kan je jezelf zijn op de kansel? Hoe zet je je persoonlijke wandeling met God in een overdenking om, zodat men Jezus kan herkennen en volgen? Samen gaan we op zoek naar je 'echte ik', jouw stijl en de beste manier om overal met zelfvertrouwen je stem te verheffen in een presentatie.
Presentatie: Verhef je stem
Read More...

Diaconie - Sociaal diaconaal

Samen kerken betekent niet altijd ‘een gemeente zijn’. Hetzelfde geldt ook voor velen buiten de kerk: men heeft mensen om zich heen, maar is geen deel van een gemeenschap. Vooral bij ziekte of andere tegenslagen is de sociale isolatie die mensen ervaren nóg groter. Hoe kan het anders? In deze workshop kijken we naar praktische informatie, handige bronnen, mogelijke actieplannen en doen we inspiratie op aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
Presentatie: Sociaal Diaconaal
Handout zie ik het goed
Presentatie zie ik het goed
Read More...

Adventist Possibility Ministries

Hoe 'makkelijk toegankelijk’ is jouw gemeente? In deze workshop onderzoeken we hoe onze kerken werkelijk "een huis van gebed voor alle mensen" (Markus 11:17) kunnen zijn. Een plaats, waar alle mensen, inclusief die met beperkingen, niet alleen naar binnen kunnen, maar ook actief mee kunnen doen.
Presentaties:
Read More...

Strategisch jaarplan voor kerk groei

Doel van deze workshop is om te laten zien hoe het leiderschapsteam van een gemeente, inclusief de predikant, bewust gekozen en met elkaar verbonden activiteiten kan organiseren waarmee discipelschap wordt bevorderd door middel van een duidelijk proces en vanuit een goed gedefinieerde visie. We gaan in gesprek over hoe de verschillende departementen van de gemeente kunnen samenwerken en effectief leden kunnen behouden en groei kunnen genereren.
Read More...

Intergenerational training

Vraag je je af hoe je een gemeente kunt zijn waar iedereen van jong tot oud zich betrokken voelt? Op zoek naar ideeën om elke eredienst mensen dichter bij God te brengen? Wil je een gemeente zijn waar kinderen en jongeren graag naar toe komen? Op zoek naar creatieve tips en materialen om jouw gemeente te helpen met meer intergenerationele aanbidding?
Read More...
 Pagina 1 / 1