Landelijke trainingsdag 14 november 21

Ouderlingen – Kerkverlating

Stacks Image 559
Veel jongeren keren de kerk de rug toe. Dat geldt ook voor de Adventkerk. Onderzoek geeft aan dat kerkverlating door jongeren vooral te maken heeft met een wijdverbreid gevoel dat het in de kerk niet gaat om dingen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. “Het gaat in de kerk niet over mij,” is een veel gehoord geluid. Hoe kan de kerk relevanter worden? Hoe kan “de leer” beter aansluiten bij het leven van alledag? Hoe kan discipelschap en rentmeesterschap een vorm krijgen die niet alleen Bijbels is, maar ook aansluit bij de vragen en uitdagingen van de 21e eeuw?
Read More...
 Pagina 1 / 1