Landelijke trainingsdag 14 november 21

Ouderlingen - Veilige kerk – ‘Zie ik het goed of niet?’

Op weg naar een veilige(r) kerk. In Nederland zijn ieder jaar 119.000 kinderen thuis niet veilig. Zij krijgen weinig aandacht en liefde, worden geslagen, misbruikt of zijn getuige van geweld. De helft van de vrouwen heeft ooit ongewenst of grensoverschrijdend gedrag ervaren. 22 procent was minstens één keer slachtoffer van seksueel geweld.
Je doet vrijwilligerswerk in de kerk. Zodoende kun je het vermoeden hebben dat er iets aan de hand is. Wat doe je dan? Je hebt een vermoeden dat iets niet klopt. Maar klopt dat vermoeden? En wat als het waar is? 'Bij wie trek je aan de bel?' 'Wat kan je zelf betekenen en hoe?'
Op https://www.adventist.nl/veiligekerk/ vind je:
1. Gedragscode voor vrijwilligers, stagair(e)s en medewerkers.
2. Protocol bij seksueel misbruik van minderjarigen.
3. Vertrouwenspersonen met wie je kan overleggen.
Read More...
 Pagina 1 / 1